Η σειρά Quadrax βρίσκεται από πλευράς απόδοσης μεταξύ της σειράς Ply και της σειράς XL Annorum. Συνίσταται για διπλοκαλωδίωση (Bi-Wire, δηλαδή 2→4) και διπλοενίσχυση (Bi-Amp, δηλαδή 4→4).