Σειρά επικασσιτερωμένων χάλκινων καλωδίων ηχείων με διάταξη αγωγών σε σχήμα τετραγώνου.