Βασικές επεξηγήσεις για τα πολύπριζα της Supra :

  • Φίλτρο NIF : Πρόκειται για ήπιο, μη παρεμβατικό, φίλτρο (NIF = Non Intrusive Filter). Τα πολύπριζα που έχουν από 2 έως και 6 πρίζες έχουν την πρώτη πρίζα (την πιο κοντινή στην τροφοδοσία τους) χωρίς το NIF φίλτρο. Αυτά που έχουν πάνω από 8, έχουν τις πρώτες 2 πρίζες χωρίς το NIF φίλτρο. Το φίλτρο αυξάνεται σε ένταση όσο πιο πολύ απομακρύνεστε από την πρώτη πρίζα.
  • Τριπλή Προστασία / Surge Protected : Πρόκειται για τριπλή προστασία μεταξύ ουδετέρου, φάσης & γείωσης που προστατεύει από βραχυκυκλώματα.
  • Silver Edition : Σε αυτά τα πολύπριζα η εσωτερική καλωδίωση γίνεται με το επάργυρο καλώδιο LoRad 3×2.5 SPC.
  • DC Blockers : Πρόκειται για συσκευές με ειδικό κύκλωμα, με σκοπό την εξάλειψη της επιβλαβούς συνιστώσας DC από το ρεύμα AC.
  • Τέλος, κατόπιν ειδικής παραγγελίας στο εργοστάσιο, μπορείτε να παραγγείλετε πολύπριζο με σχεδόν οποιονδήποτε συνδυασμό χαρακτηριστικών (custom build).