Φίλτρα εξάλειψης της επιβλαβούς DC συνιστώσας από το ρεύμα AC. Μειώνουν την θερμοκρασία στα τροφοδοτικά των συσκευών, μειώνουν την τραχύτητα από τα DAC chips, δεν περιορίζουν τα δυναμικά στον ήχο, παρέχουν καθαρότερη αναπαραγωγή μπάσων.