Καλώδια USB 2.0 σε διάφορες διαμορφώσεις (A→B, A→miniB, A→microB, A/F→A/M κλπ.) ιδανικά για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτείται η καλύτερη δυνατή ακεραιότητα σήματος με το μικρότερο δυνατό jitter, όπως συνδέσεις DAC σε ενισχυτές ή υπολογιστές κλπ. Το νεότερο καλώδιο USB Excalibur αποτελεί είναι ένα πολύ βελτιωμένο καλώδιο USB, που συναγωνίζεται καλώδια πολύ ακριβότερά του.