Επετειακή σειρά καλωδίου ηχείων για τα 40 χρόνια της Supra. Από πλευράς απόδοσης βρίσκεται μεταξύ της σειράς Quadrax και της σειράς Sword. Συνίσταται για διπλοκαλωδίωση (Bi-Wire, δηλαδή 2→4) και διπλοενίσχυση (Bi-Amp, δηλαδή 4→4).