Σειρά επίπεδων καλωδίων ηχείων, ειδικά για χρήση κάτω από χαλιά ή σε τοίχους.