Η “κλασσική” σειρά καλωδίου ηχείων της Supra, που παράγεται, με βελτιώσεις, από το 1976 έως σήμερα.