Πολύπριζα με φίλτρο NIF (Non Intrusive Filter, δηλαδή ήπιο, μη παρεμβατικό φίλτρο).