Πολύπριζα με φίλτρο NIF (Non Intrusive Filter, δηλαδή ήπιο, μη παρεμβατικό φίλτρο) & τριπλή προστασία βραχυκυκλωμάτων (Surge Protection) μεταξύ φάσης προς γείωση, ουδέτερου προς γείωση & φάσης προς ουδέτερο.