Πολύπριζα με φίλτρο NIF (Non Intrusive Filter, δηλαδή ήπιο, μη παρεμβατικό φίλτρο), τριπλή προστασία βραχυκυκλωμάτων (Surge Protection) μεταξύ φάσης προς γείωση, ουδέτερου προς γείωση & φάσης προς ουδέτερο και Silver Edition (Εσωτερική καλωδίωση με το επαργυρωμένο LoRad 3×2.5 SPC Silver Edition).