Στην κατηγορία αυτή, θα βρείτε καλώδια USB τερματισμένα με πλήθος ακροδεκτών (type A σε type B ή micro B ή mini B κλπ.) καθώς και καλώδια Ethernet CAT 8 STP Patch, εύρους 2000 Mhz και πολύ υψηλού ρυθμού διαμεταγωγής δεδομένων (>40GBase-T).