Καλώδια HDMI σε HDMI (είτε παθητικά, είτε ενεργά, όπως στη περίπτωση του HDMI AOC). Πρόκειται για μία κατηγορία προϊόντων με πολλές διακρίσεις και βραβεία, καθώς το παθητικό καλώδιο HDMI της Supra είναι ίσως το μοναδικό στον κόσμο που εγγυάται μεταφορά σήματος 1080p σε απόσταση έως και 32m!