Στην κατηγορία αυτή, θα βρείτε καλώδια DMX για χρήση Pro Stage, Studio & έλεγχο φώτων σκηνής, καθώς και μικροφωνικά/line καλώδια 2/4/8 αγωγών με προδιαγραφές βραδείας καύσης.