Καλώδια Displayport. Ιδανικά για χρήση σε υπολογιστή και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη πιστότητα εικόνας.