Στην υποκατηγορία αυτή θα βρείτε, στερεοφωνικά αναλογικά καλώδια σε διαφορετικές διαβαθμίσεις ποιότητος & απόδοσης, από το εισαγωγικό μοντέλο Dual έως το κορυφαίο Sword-I Rhodium Edition.