Καλώδια οπτικής σύνδεσης συσκευών. Οι οπτικές ίνες δεν επηρεάζονται από παρεμβολές, με αποτέλεσμα την αξιόπιστη μεταφορά σήματος.