Θωρακισμένα καλώδια ηχείων, για χρήση σε περιβάλλον με πολλές εξωτερικές παρεμβολές.