Βραδυφλεγή και ελεύθερα αλογόνου καλώδια, με χαμηλή έκλυση καπνού και τοξικότητας κατά την καύση, για χρήση σε ειδικές εφαρμογές.