Ακροδέκτες ρεύματος αρσενικοί τύπου Schuko (ίσιοι ή 90°) και θυληκοί τύπου IEC-320 C13 (10A) ή C19 (16Α).